Landschapslab: 10x20x20 landschapsontwerpen

Tien ontwerpers, twintig beelden en twintig seconden per beeld. Tijdens deze lezingavond komen bijzondere landschapsontwerpen uit Vlaanderen en Nederland aan bod. Van een brug tot een regionale visie.

Praktisch
Datum: donderdag 16 mei 2013
Aanvangsttijd: 20.15 uur, vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie en thee.
Locatie: Tuinzaal, de Warande in Turnhout
Prijs: 5 euro
Het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw tickets online, telefonisch +32 (0)14 41 69 91 of per e-mail aan info@ar-tur.be.

HUB_140px

1. HUB – Thor Wetenschapspark Genk
HUB maakte het masterplan voor Thor Wetenschapspark op de voormalige mijnsite van Waterschei, met 220.000 m² labo- en kantoorgebouwen. Het plan kiest resoluut voor de bestendiging, versterking en beleving van het reeds aanwezige landschap als sleutelelementen voor de toekomstige ruimtelijke structuur. Elf gebouwclusters vormen een compositie op het terrein. Hun onderlinge plaatsing is ingegeven door de bodemgesteldheid, uitzicht, bezonning en toegankelijkheid.
www.hub.eu

LAND_140px2. LAND + BRUT – Dorpskern Retie
Het masterplan -opgemaakt door het team BRUT+LAND- definieert in acht krachtlijnen een kader voor de ontwikkelingen die in de dorpskern van Retie de komende 30 jaar zullen plaatsvinden. Het plan wil het landschap terug betrekken bij het centrum. Het landschap wordt daarmee opnieuw een structurerend element voor de bebouwde en de onbebouwde ruimte.
www.landschapsarchitect.be // www.brut-web.be

RoAd_140px3. RO&AD architecten – Loopgraafbrug Bergen op Zoom
De West Brabantse Waterlinie is een verdedigingslinie van een reeks forten en steden in het zuidwesten van Nederland uit de 17de eeuw. Fort de Roovere, kreeg een recreatieve functie met wandel en fietsroutes. Omdat de architecten het oneigenlijk vonden om een brug te maken over een gracht van een verdedigingswerk, hebben ze een houten brug gemaakt die je niet ziet. De brug ligt als een sleuf in in de gracht en in het fort en vormt zich zo naar de contouren van het landschap.
www.ro-ad.org

DELVA_140px4. DELVA Landscape Architects – Kristalpark Lommel
Het plan voor duurzaam industrieterrein Kristalpark te Lommel werd gemaakt door DELVA Landscape Architects en PLUSoffice. In de planvorming vormt het onderliggende landshap het uitgangspunt om te komen tot een duurzaam industrieterrein (800ha) met een sterke specifieke identiteit. Ondernemen wordt er gecombineerd met energieopwekking, recreatie en natuurontwikkeling.
www.delva.la

Strootman_140px5. Strootman landscape architects – Drentsche AA
Het stroomgebied van de Drentsche Aa is vrij ongeschonden de decennia van ruilverkaveling is doorgekomen. Toch raakt het gebied langzaam maar zeker gefragmenteerd en groeit het dicht. De landschapsvisie Drentsche Aa laat de historische gelaagdheid beter zichtbaar worden. De visie gaat in op alle schaalniveaus en doet uitspraken over alles wat van belang is voor de toekomst van het gebied: archeologie, beheer, nieuwe landgoederen, overdadige verkeersmaatregelen, recreatief netwerk, waterberging, nieuwe belvedères, dorpsuitbreidingen en landbouw.
www.strootman.net

ParidonGroot_140px6. van Paridon x de Groot – Knooperven
In het knoopervenproject staat de herontwikkeling van voormalige boerenerven tot nieuwe compacte nederzettingen in het landschap centraal. Vanuit de erven wordt het landschap weer van een krachtige impuls voorzien. Niet met de boeren als actor, maar juist met burgers die graag in het buitengebied wonen, die veel belang hechten aan een aantrekkelijk en toegankelijk landschap én bereid zijn te investeren in hun woonomgeving. Door de veelheid aan erven, ontstaat een nieuw netwerk van erven dat veel mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van gevarieerde landelijke woon/werkmilieus, maar ook voor recreatie, en voor de landbouw als dragende functie van de open ruimtes.
www.vpxdg.nl

Artgineering_140px

7. Artgineering – Willemsoord
In het koloniedorp Willemsoord zijn de twee kruisende ontginningsassen, met de daaraan vrijstaande boerderijen en huizen, beeld- en structuurbepalend. De bewoners gaven aan, dat ze graag meer woningen in het dorp willen voor starters en ouderen, ondermeer om de gemeenschapszin en het verenigingsleven in stand te kunnen houden. In de huidige plannen leidt dit tot uitbreiding van het bestaande nieuwbouwwijkje in het centrum, net achter het lint. Architectenbureau Artgineering laat in hun studie van Willemsoord zien, dat dit nieuwbouwwijkje een losse entiteit is, die niet bijdraagt aan de kwaliteiten van het dorp.
www.artgineering.nl

SecchiVigano_140px8. Studio 013 Secchi Vigano – Masterplan de Hoge Rielen Kasterlee
Het masterplan voor de Hoge Rielen stelt een strategie voor in ruimte en een strategie in tijd: flexibel, maar coherent. In de visie ontmoeten natuur, recreatie, educatie en het verleden van de locatie elkaar. De Hoge Rielen was op zoek naar een nieuwe identiteit. Het nieuwe “ik” van de Hoge Rielen gaat elke dag meer in op het algemene en complexe probleem van “hoe samen te leven” niet alleen in de natuur, maar ook als  groepen en als individuen. Daarom focust het masterplan op de twee belangrijkste ruimten: het nabijheidsgebied en de contactstrip.
www.secchi-vigano.it

Brasschaat2_140px9. Jan Moereels, gemeente Brasschaat – ruimtelijk beleid Brasschaat
De gemeente Brasschaat speelt al jaren een pioniersrol in Vlaanderen door zijn ecologische benadering van het openbaar domein. Brasschaat was bij de eerste gemeenten die resoluut koos voor het opnieuw openleggen van grachten, het scheiden van riolering en hemelwater en het versterken van groene en zachte bermen. De keuze van laanbomen gebeurt steeds in wisselwerking met het reeds aanwezige groen van privétuinen waardoor het geheel een meerwaarde krijgt.

LOLA_140px10. LOLA Landscape Architects – Regional Biofarming
Ontwerpend onderzoek in opdracht van de Nederlands Rijksadviseur voor het Landschap. Naar een biologische manier van veehouderij, waarin voor varkens een landschap wordt vormgegeven waarin ook bezoekers welkom zijn.
www.lolaweb.nl

2 Reacties op “Landschapslab: 10x20x20 landschapsontwerpen

  1. Pingback: Festival Het Gedroomde Landschap | Delva Landscape Architects·

  2. Pingback: Festival Het Gedroomde Landschap: Landschapslab | Ar-Tur·

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s