AR-TUR lanceert ‘AR-TUR in opdracht’

netwerkmoment AR-TUR 6

Dinsdag 11 maart 2014 lanceerde AR-TUR, het Centrum voor Architectuur, Stedelijkheid en Landschap in de Kempen, het initiatief ‘AR-TUR in opdracht’, waarbij het centrum op aanvraag activiteiten organiseert en advies verleent op het vlak van architectuur, stad en landschap. Edith Wouters, de artistiek coördinator van AR-TUR, stelt hieronder het initiatief voor en de trajecten waaraan AR-TUR dit jaar werkt.

AR-TUR levert al sinds 2007 via prikkelende initiatieven en ontwikkelingstrajecten een bijdrage aan een klimaat waarin kwalitatieve architectuur, stedelijkheid en landschap een vanzelfsprekende plaats krijgen. AR-TUR werpt zich op als een vrijhaven en als een inspiratieplatform voor professionele actoren en voor het brede publiek. Activiteiten worden meestal in samenwerking ontwikkeld en in de loop der jaren hebben we daarvoor heel wat partners gekend. Zo organiseerde AR-TUR tijdens het Turnhoutse cultuurjaar 2012 de tentoonstelling over de Turnhoutse School met aanvullend een mooi naslagwerk en een architectuurarrangement in samenwerking met de woning Jozef Schellekens.

Trajecten_AR-TUR

1. Publiekstraject Landschap
In 2013 begon AR-TUR te experimenteren met het format van publiekstrajecten met het Landschapslab. We brachten experten en geïnteresseerden samen op een aantal opeenvolgende activiteiten: een ontdekkingstocht door de Noorderkempen, een lezingenavond, een ontwerpworkshop en een debatavond. Hiervan maakten we verslag op in een cahier. Het traject kaderde in het festival ‘Het Gedroomde Landschap’ in samenwerking met Cultuurhuis de Warande en het Regionaal Landschap. In de tweede helft van 2014 plant AR-TUR een vervolg op dit Landschapslab.

2. Publiekstraject Wonen
Het publiekstraject Wonen werd einde 2013 opgestart met een excursie langs sterk van elkaar verschillende woonomgevingen in Turnhout en Tilburg. We deden dit in samenwerking met CAST, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg.
GeWOONtebreker is de tweede activiteit binnen het publiekstraject ‘wonen’. In samenwerking met Stadsregio Turnhout en de gemeente Beerse verkennen we samen met een expertengroep en bewoners manieren van wonen die een antwoord bieden op de uitdagingen van de toekomst op het vlak van wonen, met aandacht voor energieverbruik, mobiliteit, vergrijzing, en samenleven.
In het najaar plannen besteden we aandacht aan hedendaagse woningen in Vlaanderen. En we maken een architectuurkaart met inspirerende woonprojecten in de regio, met tot slot ook een verslag van het hele publiekstraject over wonen in een tweede cahier.

3. Publiekstraject Opdrachtgeverschap
Binnen het traject Opdrachtgeverschap organiseerden we in 2013 op vraag van jeugdtoeristisch domein De Hoge Rielen al een workshop over masterplannen, dit naar aanleiding van de opening van enkele nieuwe gebouwen op het domein De Hoge Rielen.
In dit traject over opdrachtgeverschap kadert ook de lezingenmiddag over schoolarchitectuur op 22 maart, tijdens het kinderkunstenfestival STORMOPKOMST.
Daarnaast werken we op dit ogenblik samen met de Kempense Intercommunale IOK en de intercommunale Leiedal uit West-Vlaanderen aan een excursie over ‘instrumenten van publiek opdrachtgeverschap’, die we eind april inplannen. We zien en horen hoe ook kleine gemeenten kwaliteitsvolle architectuur en publieke ruimte kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld boeiende dorpskernvernieuwingen of de herbestemming van een kerk als kunstwerk.
Aansluitend hieraan organiseren we samen met IOK een workshop met ontwerpers, besturen en juristen over instrumenten van publiek opdrachtgeverschap, zoals bijvoorbeeld de procedure van de Open Oproep, een kwaliteitskamer, de meer reguliere aanbestedingen, en dergelijke. Ook over dit publiekstraject zal AR-TUR verslag uitbrengen in een publicatie.

4. Publiekstraject Duurzaamheid
Samen met Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen van de Provincie Antwerpen, organiseren we – binnen het publiekstraject Duurzaamheid – de lezingenreeks ‘Less is More: minder ruimte vraagt om meer architectuur’, waarin we inspirerende visies over een duurzame ruimtelijke ordening onderzoeken; we confronteren de uiteenlopende visies in een debat en brengen de verslagen en visies samen in een cahier.

5. Publieksvorming
En dan zijn er nog onze column in de cultuurkrant Suiker, waar we een externe expert de Kempen laten doorkruisen op zoek naar boeiende architectuurontwikkelingen. We organiseren architectuurcursussen in samenwerking met Dinamo. Ook hernemen we in het najaar de tentoonstelling over de Turnhoutse School in Eindhoven en maken we een architectuurkaart met projecten van de Turnhoutse School.

Ar-tur_inopdracht_bijgesn

AR-TUR in opdracht
Onze ervaring leert ondertussen dat publiekstrajecten, zoals die over wonen en landschap, bijzonder waardevol blijken om samen met experten, overheden en geïnteresseerden kennis op te bouwen en uit te wisselen rond diverse actuele probleemstellingen. Vaak krijgen we vragen van steden en gemeenten uit de regio, van instellingen allerhande met een eigen infrastructuur, zoals scholen, jeugddomeinen, kerkfabrieken of zorginstellingen, van bouwmaatschappijen en projectontwikkelaars. AR-TUR in opdracht wil hierop ingaan en ook op aanvraag activiteiten organiseren of advies verlenen op het vlak van architectuur, stad en landschap.

AR-TUR in opdracht 1
Op aanvraag kan AR-TUR instaan voor de organisatie van rondleidingen, excursies, workshops, debatten en studiedagen over diverse thema’s die verband houden met architectuur, stedelijkheid en landschap en het beleid daaromtrent. Ook architectuurarrangementen en opleidingscycli behoren tot de mogelijkheden.

AR-TUR in opdracht 2
Op aanvraag organiseert AR-TUR publiekstrajecten met diverse actoren en voor een mogelijk breed publiek, die op zeer korte termijn inzichten kunnen aanleveren omtrent de haalbaarheid van moeilijke dossiers en draagvlak kunnen creëren. Daarin brengen we diverse experten (bijvoorbeeld architecten, stedenbouwkundigen, landschaps- en natuurdeskundigen, sociologen, economen, erfgoeddeskundigen, bewoners en gebruikers, en dergelijke) samen, op plaatsbezoek, op excursie langs inspirerende voorbeelden, in discussies en aan de ontwerptafel. Het afsluitende rapport kan dienen als discussiedocument en als kick-off voor een verder traject.

AR-TUR in opdracht 3
Als derde peiler van ‘AR-TUR in opdracht’ verleent AR-TUR advies in verband met de organisatie van architectuurwedstrijden en -opdrachten, en op het vlak van de inhoudelijke aspecten bij het uitschrijven van overheidsaanbestedingen met betrekking tot ontwerpopdrachten.

oproep bouwmeester

Oproep pilootprojecten productieve landschappen
Bijkomend vestigen wij graag uw aandacht op een oproep die de Vlaams Bouwmeester recent lanceerde. Het is een oproep naar opdrachtgevers voor pilootprojecten rond zogenaamde productieve landschappen. De pilootprojecten zijn intensieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor urgente maatschappelijke vraagstukken of sectoren met nood aan ‘out of the box’-denken, die moeten leiden tot innovatieve bouwprojecten die ook effectief gerealiseerd worden.

De pilootprojecten productief landschap richten zich specifiek op het domein van de open ruimte, die voor een groot gedeelte nog steeds bestaat uit landbouw, in het bijzonder ook in de Kempen. De landbouwsector kent zelf een stijgende en veranderende ruimtevraag, en is een belangrijke speler wanneer het gaat over milieu, klimaat, biodiversiteit, landschap, en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast moet de sector het hoofd bieden aan heel wat uitdagingen zoals demografische groei, mobiliteitsproblemen, schaarste aan energie en grondstoffen, en dergelijke, die de open ruimte onder druk zetten. 

De pilootprojecten willen een productief landschap creëren waarbij productie, energiedelen, natuur, recreatie en biodiversiteit en vergroening de Vlaamse open ruimte ondersteunen en ontwikkelen, eerder dan ze te verdelen en eenzijdig op te eisen. Het zijn realtime labo’s die onder meer testen hoe landbouw in Vlaanderen opnieuw kan functioneren als motor van een vernieuwende maatschappelijke en ruimtelijke evolutie. Ruimtelijke coproductie tussen sectoren is daarbij geen optie, maar een vereiste.

AR-TUR zou het bijzonder fijn vinden, mocht er vanuit de Kempen een pilootproject kunnen worden aangevat. Wij durven alvast dromen van een nieuw productief landschap in de streek. Lees meer over de oproep op de website van de Vlaams Bouwmeester.

Tot slot
De uiteindelijke bedoeling van AR-TUR en ongetwijfeld ook die van u, is een leefomgeving die bestand is tegen de uitdagingen van nu en de toekomst. We hopen dan ook dat voorgaande initiatieven mee een klimaat kunnen creëren waar kwalitatieve architectuur, stedelijkheid en landschap daadwerkelijk een vanzelfsprekende plaats in de regio kunnen krijgen, en waarbij de regio mogelijk een voortrekkersrol kan spelen. Wij kijken alvast uit naar uw reacties!

Beelden van het netwerkmoment. Fotograaf: Bart Van der Moeren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s