Heruitgave Architectuur in de golden sixties – de Turnhoutse School

De Turnhoutse School blijft inspireren. Het boek dat AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, in 2012 maakte over de architecten van de Turnhoutse School was al snel uitverkocht. Door de gulle steun van Koninklijke Drukkerij Em. de Jong uit Baarle-Nassau en van Bouwgroep Van Roey uit Rijkevorsel, heeft AR-TUR nu in eigen beheer een heruitgave kunnen realiseren. In de uitgebreide publicatie vertellen Yves De Bont en Francis Strauven de grote en kleine verhalen over de architecten Paul Neefs, het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz, atelier Vanhout & Schellekens en hun gebouwen.

  • uitverkocht

De Turnhoutse golden sixties
In de golden sixties kenden verscheidene steden een economische, demografische en culturele expansie, en verscheen de laatmodernistische architectuur in het straatbeeld. Ook in Turnhout. Daar leverden verschillende architecten hun bijdrage: Paul Neefs, Atelier Vanhout & Schellekens en het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz. Hun werk staat bekend als de ‘Turnhoutse School’, hoewel ze – binnen de krijtlijnen van het laatmodernisme – elk een eigen vormgeving hanteerden. Ze haalden de architectuurtijdschriften met moderne en goedverzorgde woningen. Maar ze namen ook samen deel aan grotere projecten, zoals de Parkwijk, de lagere school Sint-Victor en het cultureel centrum de Warande.

350 bladzijden met meer dan 500 afbeeldingen
Het boek Architectuur in de golden sixties – de Turnhoutse School bevat meer dan 350 bladzijden met meer dan 500 afbeeldingen. Francis Strauven belicht het leven en werk van Paul Neefs, terwijl Yves De Bont dat van Jansen en Schiltz en dat van Vanhout en Schellekens behandelt. Dirk Laureys van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) schreef een bijdrage over de voorloper Eugène Wauters. De architectuur van de Turnhoutse School wordt in een ruimere context geplaatst door de essays van Els De Vos (Universiteit Antwerpen) over de relatie architect-bouwheer, van Karina Van Herck (KU Leuven) over de sociale huisvesting en van Janina Gosseye (KU Leuven) over ‘het vormgeven van het collectieve’. Tot slot beschrijft Yves De Bont uitgebreid de ontstaansgeschiedenis van de drie grote projecten.

Praktische info
Yves De Bont en Francis Strauven, Architectuur in de golden sixties – De Turnhoutse School.
Een uitgave van architectuurcentrum AR-TUR, 2014. Deze editie is een herdruk van de in 2012 verschenen uitgave bij Uitgeverij Lannoo nv Tielt.
Verkoopprijs: uitverkocht

logos herdruk

Dit project is een realisatie van architectuurcentrum AR-TUR in samenwerking met het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA), met financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid – Kunsten en Erfgoed. Met dank aan de sponsors van AR-TUR.

20150627_architectuurtocht-de-Turnhoutse-School_731