Verwacht: CAHIER #7 Gevangen in open landschap

ar-tur cahier 7 cover

CAHIER #7 Gevangen in open landschap bevat de verslaglegging van het eerste Kempenlab over de gevangenissen in het Kempense landschap. Een bont gezelschap van kabinetsmedewerkers, volksvertegenwoordigers, schepenen, gevangenisdirecteuren, welzijnswerkers, professionals, professoren, ontwerpers én gedetineerden ging samen in gesprek.

De Kempen huisvest als ‘randland’ heel wat gevangenissen. In de kolonies van Merksplas en Wortel staan deze in een bijzonder landschap, binnenkort wellicht Unesco-werelderfgoed. De voormalige landloperskolonies kennen een historie van vrijheidsberoving en disciplinering.

Hoe passen de gevangenissen in de kolonies van vandaag? Kan het kolonielandschap een rol spelen bij het menswaardiger maken van het gevangenisprogramma? Met die vragen ging het Kempenlab aan de slag.

Het resultaat is een visieontwikkeling over de waarde van landschap en erfgoed voor een humane gevangenisarchitectuur.

De gedetineerden leerden de andere deelnemers snel hoe grijs het bestaan in een groene omgeving kon zijn.

– Serge Rooman, adviseur-gevangenisdirecteur

AR-TUR werkte voor dit eerste Kempenlab samen met Prison Gear (KU Leuven) en OCPP (Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel, ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Justitie). Karin Borghouts fotografeerde de gevangenissen in Hoogstraten en Merksplas en hun relatie met het landschap.

We organiseerden een traject van uitstappen, workshops en filmvoorstellingen. Daarmee boden we een culturele gespreksruimte aan waar inzichten bij elkaar kwamen, cirkelredeneringen openbraken en toekomstscenario’s ontstonden.

Dat deden we samen met alle betrokken partijen: Justitie en Regie der Gebouwen, gevangenispersoneel en gedetineerden, Federale en Vlaamse ambtenaren, overheidsdiensten en middenveld, erfgoed en natuur, enzovoort.

Het idee [van een pilootproject begeleid wonen voor ex-gedetineerden in Merksplas-Kolonie] is gegroeid tijdens het Kempenlab van AR-TUR over de voormalige landloperskolonie. Ik heb daar persoonlijk aan deelgenomen en kunnen vaststellen hoe waardevol zo’n cocreatief traject kan zijn. Het platform dat daar gevormd is, geeft nu aanleiding tot nieuwe samenwerkingen tussen lokale en bovenlokale organisaties en instanties. Dat is bijzonder waardevol.

– Peter Bellens, gedeputeerde

Twee deelnemers aan het Kempenlab schreven een nawoord: Peter Bellens, gedeputeerde bij de Provincie Antwerpen, en Kristoff Hemelinckx, raadgever Minister Jan Jambon voor de Regie der Gebouwen.

Dergelijke inzet kan slechts succesvol zijn als er banden gesmeed worden en samenwerkingen gezocht worden. Hierin zie ik de waarde van het Kempenlab. Het is door dergelijke organisaties dat de verschillende partijen al minstens kennis hebben van mekaars bestaan en, meer nog, van elkaars noden en wensen. Laat samenwerking een gevolg zijn van kennismaking.

– Kristoff Hemelinckx, Raadgever Minister Jan Jambon voor de Regie der Gebouwen

AR-TUR dankt alle mensen die hebben bijgedragen aan het lab, die hebben meegedacht, goede ideeën hebben gedeeld, zich open hebben gesteld en ‘in hun keuken hebben laten kijken’, die mee het systeem durfden te bevragen en buiten de kaders durfden te denken.

In het Kempenlab leggen we – vaak onvermoede – onderliggende processen bloot die leiden tot al dan niet goede resultaten in de gebouwde omgeving. Goede architectuur ontstaat immers niet zomaar vanzelf, en al helemaal niet in een vacuüm.

– Edith Wouters, artistiek coördinator AR-TUR

Heb je interesse in een gedrukt exemplaar van het cahier? Laat het ons weten via info@ar-tur.be.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s