Lezing Kempenlab bij Atelier X

Affiche A5 - LEZINGEN_2

Atelier X in Tienen organiseert dit najaar de lezingenreeks “Hoe bouwen aan een socio-ecologische stad”. Op vrijdag 21 september spreekt Nicolas Coeckelberghs van BC architects. Op vrijdag 5 oktober is het de beurt aan Tim Vekemans van RE-ST architecten en geeft ook Edith Wouters van AR-TUR een lezing over Kempenlab.

Lezing – vrijdag 21 september

BC MATERIALS – Nicolas Coeckelberghs (BC architects)

BC Materials zet grondverzet van stadswerven om tot circulaire leembouwmaterialen in een proces van urban mining. Na gebruik kan het terug aan de bodem gegeven worden of opnieuw omgevormd worden tot bouwmateriaal in een oneindig circulair proces.

Duo-lezing – vrijdag 5 oktober

ZWERFRUIMTE – Tim Vekemans (RE-ST)

RE-ST agendeert in hun onderzoek naar Zwerfruimte de overmaat in ons bestaande ruimtebeslag. Het bureau onderzoekt hoe onderbenutting in kaart te brengen op schaal van regio, wijk en gebouw. Het onderzoek is gesteund door het Bouwmeester Label #15, met een tentoonstelling in DeSingel in Antwerpen van 6 november tot 13 januari.

KEMPENLAB – Edith Wouters (AR-TUR)

AR-TUR lanceerde met de Kempenatlas een project voor de regio. De Kempenatlas brengt voor het eerst de Kempen grondig in kaart. Een tekort aan ruimte, klimaatverandering, files en een ouder wordende bevolking. Ook de Kempen staat voor deze uitdagingen. Met het Kempenlab biedt AR-TUR een vrije culturele ruimte. Daarin werken alle mogelijke  stakeholders samen aan vernieuwende scenario’s om de kwaliteit van ruimte in de regio te verhogen.

Atelier X

Atelier X is een initiatief van An Roovers, Steven Massart en Peter Van Impe. Ze onderzoeken hoe de stad Tienen de stap kan zetten van een socio-economische stad naar een socio-ecologische stad. Atelier X maakt ruimtelijke installaties en organiseert workshops, debatten en gesprekken. Dit najaar is Atelier X ook gastheer voor de internationale tentoonstelling TERRA Award.

De lezingen en de tentoonstelling vinden plaats in Tienen (Oud College, Broekstraat 31). De lezingen starten steeds om 19u00, vrije toegang.

Lees meer op www.atelierx.be.

Affiche A5 - TERRA AWARDS2