Kempenlab Wijkrenovatie: Lezingavond

Collage_Parkwijk_Rudi Rombouts

Parkwijk Turnhout. Foto: Rudi Rombouts

Hoe pakken we de verduurzaming van sociale woonwijken aan? Op dinsdag 14 mei organiseren we een lezingavond waar je meer hoor over inspirerende voorbeeldprojecten. De avond vindt plaats in Cultuurhuis de Warande in Turnhout.

  • Reserveer de datum alvast in je agenda. Binnenkort vind je hier het programma van de avond.

Kempenlab Wijkrenovatie

Veel sociale woonwijken zijn dringend aan verduurzaming toe. Dat is een complexe opgave. Hoe kiezen we een kwalitatieve en ook betaalbare aanpak? En hoe zetten we de kwaliteit van wonen centraal en hebben we tegelijkertijd oog voor beeldkwaliteit en de erfgoedwaarde van de wijken?

In het Kempenlab Wijkrenovatie gaat AR-TUR aan de slag rond de verduurzaming van (sociale) woonwijken. Twee moderne wijken in de Kempen zijn onze experimenteergrond: de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Met huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gaan we in gesprek over scenario’s voor de toekomst.

De eerste bijeenkomsten van het Kempenlab waren het wijkenbezoek op 21 september en de workshop ‘nulmeting’ op 27 september. Het verslag geeft een weerslag van de opgehaalde ervaringen en bijdragen van de aanwezigen.

Op 5 april vond de eerste scenarioworkshop plaats. Bovenbouw architectuur en Veldwerk architecten deden een eerste voorzet van hun ontwerpend onderzoek. We gingen in gesprek over toekomstscenario’s voor de voorbeeldcasussen Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Een verslag volgt binnenkort.

Partners

AR-TUR werkt in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij, de Provincie Antwerpen en het Vlaams Architectuurinstituut (Architectuurarchief Vlaanderen).