Update Kempenlab Wijkrenovatie

DSCF4487 kopie

Workshop Nulmeting

In het Kempenlab Wijkrenovatie gaat AR-TUR aan de slag rond de verduurzaming van (sociale) woonwijken. Twee moderne wijken in de Kempen zijn onze experimenteergrond: de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Met huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gaan we in gesprek over scenario’s voor de toekomst. Hieronder lees je meer over de voortgang van het Kempenlab. Reserveer alvast de datum van het eindmoment in je agenda.

Save the date

Op dinsdag 1 oktober 2019 ben je welkom op een afsluitende werk-en-studiedag met een workshop met een bredere groep betrokkenen en deskundigen, en een eindgesprek waar we inzichten en aanbevelingen delen. Dit alles bundelen we uiteindelijk in een publicatie in onze reeks CAHIER, die eind van het jaar zal verschijnen.

Heb je interesse in deze dag, laat het ons zeker weten via info@ar-tur.be dan houden we je op de hoogte. Ook als je suggesties hebt die niet mogen ontbreken in dit Kempenlab.

Let wel: de eerder geplande workshop van 13 juni zal niet doorgaan.

Voortgang

Hieronder lees je meer over de activiteiten die tot hiertoe plaatsvonden.

Wijkenbezoek en workshop nulmeting – 21 en 27 september 2018

De eerste bijeenkomsten van het Kempenlab organiseerden we in het najaar van 2018. Met betrokkenen en experts bezochten we de wijken en wisselden we kennis en uitdagingen uit. In het verslag vind je de opgehaalde ervaringen en bijdragen van de aanwezigen.
> verslag

Workshop Wijkwinstmodel – 5 april 2019

Op 5 april organiseerden we een scenarioworkshop. Bovenbouw architectuur en Veldwerk architecten deden een eerste voorzet van hun ontwerpend onderzoek. Op basis daarvan gingen we in gesprek over toekomstscenario’s voor de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol.
> verslag

Lezingavond Verduurzamen van woonwijken – 14 mei 2019

Op dinsdag 14 mei zochten we inspiratie uit Vlaanderen en Nederland tijdens een lezingavond over de verduurzaming van (sociale) woonwijken. Vijf ontwerpers vertelden over aanbevelingen en valkuilen bij hun aanpak; van fijnzinnige renovatie tot radicale transformatie.
> verslag

Bewonersverhalen en fotografie

Achter de schermen voerden we in de loop van het traject allerlei gesprekken met deskundigen en betrokkenen. Ook gaven we een opdracht aan auteur-architect Kristien Vastenavondt om bewonersverhalen van de Parkwijk en Egelsvennen op te tekenen. En brengen fotografen Sofie Nagels, Toon De Clerck en Rudi Rombouts op onze vraag het gebruik van de wijken in beeld. De resultaten publiceren we uiteindelijk in het cahier.

Workshop private eigenaren

Naar aanleiding van de resultaten van die eerste workshop, hebben we besloten de in juni geplande workshop anders in te richten. De mix van sociale huurwoningen en private koopwoningen blijkt een van de voornaamste uitdagingen om in de casuswijken tot een wijkrenovatieplan te komen. In de zoektocht van het Kempenlab kiezen we er nu eerst voor in klein comité in gesprek te gaan met private woningeigenaars. De workshop die gepland stond op 13 juni gaat dus niet door.

Op 1 oktober volgt dan dus de afsluitende werk-en-studiedag en het cahier.

Partners

AR-TUR werkt in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij, de Provincie Antwerpen en het Vlaams Architectuurinstituut (Architectuurarchief Vlaanderen).