Verwacht: CAHIER #9 Wijkmotor

CAHIER9_Wijkmotor_AR-TURVERWACHT – CAHIER #9 Wijkmotor bevat het verslag van het Kempenlab Wijkrenovatie, over de zoektocht naar een integrale aanpak van sociale woonwijken met erfgoedwaarde. 

Het cahier verschijnt half december.

  • Het cahier wordt gratis beschikbaar als pdf via onze website.
  • Een gedrukt exemplaar kost 5 euro (excl. verzendkosten). Je kunt een voorbestelling plaatsen via dit formulier.

Veel sociale woonwijken die gebouwd werden in de vorige eeuw zijn aan een verduurzaming toe. De meeste woningen voldoen niet meer aan de hedendaagse
comforteisen en zijn onvoldoende geïsoleerd. Ook uitdagingen zoals veranderingen in demografische samenstelling, de energietransitie en het onderhoud van het openbaar domein gaan niet voorbij aan deze wijken. De renovatie van sociale woonwijken is bovendien afhankelijk van de financieringsmechanismes van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De uitdagingen gelden eens te meer voor de wijken met erfgoedwaarde. De gemakkelijkheidsoplossing van sloop en nieuwbouw gaat hier niet zomaar op.
Om de verduurzamingsopgave van dergelijke wijken te onderzoeken organiseerde AR-TUR een Kempenlab Wijkrenovatie, met een bijzondere focus op de erfgoedwaarde
en de ruimtelijke kwaliteit van de wijken. Vanuit de expertise rond Kempense projecten uit de golden sixties selecteerden we twee wijken met een hoge erfgoedwaarde op basis waarvan we in het Kempenlab kennis opbouwden: Egelsvennen in Mol en de Parkwijk in Turnhout.

Het werd een cultureel traject met wijkverkenningen, workshops, een lezingavond en een studiedag. Daarnaast haalden we bewonersverhalen op, registreerden we fotografisch de wijzigingen aan gebouwen en de groene ruimte en deden we nieuwe inzichten op via ontwerpend onderzoek. Het traject resulteerde in een werkmodel met aanbevelingen, dat aanknopingspunten biedt voor een toekomstgerichte aanpak: de Wijkmotor.

Wijkmotor

De Wijkmotor is een werkmodel waarmee wijkkapitaal in de vorm van mensen, tools en middelen kan worden omgezet in meerwaarde voor de wijk. Die wijkwinst kan zich manifesteren op economisch en sociaal vlak, maar genereert ook een grotere omgevingskwaliteit en een groter comfort van de woningen. Het doel is een integrale en duurzame aanpak in de tijd stimuleren en zo zorgen voor een iteratief proces. Dat proces verloopt in verschillende fases en is noodzakelijk een cocreatief traject.