OPEN OPROEP Seasonal Neighbours 2020

seasonal neighbours 1

Geïnteresseerd in ideeën over samenleven, het platteland van vandaag en research-by-making? Seasonal Neighbours roept kunstenaars / ontwerpers / sociale wetenschappers op om deze zomer deel te nemen aan de pluk en vanuit deze collectieve ervaring toe te werken naar een artistiek project.

De oproep is inmiddels gesloten. Initiatiefnemers Ciel Grommen en Max Royakkers hebben via de oproep een groep deelnemers verspreid over heel Europa kunnen samenbrengen. Je vindt de namen van de architecten, ontwerpers, kunstenaars en antropologen op de website van Seasonal Neighbours. In de zomer van 2020 zullen alle deelnemers een concrete plukervaring opdoen, waarna ze vanaf het najaar een gezamenlijk artistiek onderzoek opzetten. In het voorjaar van 2021 hopen ze de resultaten te kunnen tonen in Z33.

Context

Sinds het uitbreken van de corona-crisis en het daaropvolgende reisverbod, is ook arbeidsmigratie minder vanzelfsprekend geworden dan voordien. De beperkingen en risico’s van vrij verkeer veroorzaken grote bezorgdheid bij tuinbouwbedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van buitenlandse plukkers tijdens het oogstseizoen.

Vorig jaar waren er namelijk 20.000 seizoenarbeiders van buitenlandse origine werkzaam in Vlaanderen, voornamelijk afkomstig uit Polen, Roemenië en Bulgarije maar ook uit Portugal, Spanje, Litouwen e.a. Onder normale omstandigheden worden er lange dagen, zij aan zij doorgebracht op het veld of in de serre met mensen van verschillende origine en leeftijden (soms wel tot 11 uur per dag) en verblijven deze gastarbeiders daarenboven vaak ook samen in geïmproviseerde en rationeel georganiseerde woonvoorzieningen.

Dit jaar zullen velen onder hen niet kunnen of willen komen. De tuinbouwsector is daarom op zoek naar helpende handen van buurtbewoners die zonder werk zitten, waaronder kunstenaars.

Oproep

Seasonal Neighbours is op zoek naar kunstenaars, ontwerpers, antropologische veldwerkers, architecten, … om deel te nemen aan dit ‘leger van plukkers’ en bij te dragen aan een nieuwe poëtica van samenleven in het hedendaagse platteland.

In samenwerking met Z33 en AR-TUR, nodigt het initiatief artistieke en sociale onderzoekers uit om hun krachten te bundelen, de huidige stand van zaken te onderzoeken en te  speculeren over nieuwe vormen die kunnen voortkomen uit deze tijdelijke samenlevingsvorm. Deelnemers worden verwacht te gaan werken als seizoenarbeider in een tuinbouwbedrijf dichtbij hun leefomgeving, om de de situatie van binnenuit te begrijpen. Als collectief zullen we deze ervaringen met elkaar en met experts bespreken, om ze vervolgens beeldend te interpreteren en te confronteren met een groter publiek.

Voor wie

Deze call is gericht op (jonge) professionelen binnen de domeinen architectuur, design, kunst, antropologie en sociologie die (de ambitie hebben om) een persoonlijke praktijk in ‘research by making’ te ontwikkelen.

Veldwerk staat centraal in dit project, dus de goesting om seizoenswerk te doen, nieuwe contexten te verkennen en dit individueel aan te durven is cruciaal. Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd zelf te solliciteren als arbeider op een tuinbouwbedrijf in hun eigen omgeving. Een zinvolle plukervaring duurt minimaal een week en het plukseizoen duurt ongeveer van mei tot oktober, afhankelijk van de teelten. De uurlonen zijn in barema’s vastgelegd. Het verblijven op de boerderij is geen noodzakelijkheid. Seasonal Neighbours kan u helpen in de zoektocht naar een boerderij maar heeft niet als doel de tewerkstelling te organiseren.

De oproep is inmiddels gesloten.

seasonal neighbours 2

Initiatief

Seasonal Neighbours is een langdurig onderzoeksproject naar seizoenarbeid. In tegenstelling tot het reguliere debat dat zich voornamelijk richt op arbeidsomstandigheden en rechten, verkent het onderzoek de interpersoonlijke aspecten van deze tijdelijke samenlevingsvorm door middel van kunst- en ontwerpinterventies, kritische debat en tekst. Het initiatief kijkt naar de evolutie van het metabolisme van de tuinbouw, de rurale context en verhalen van Europese arbeidsmigratie om vragen te formuleren over de schaaleconomie in de landbouwsector, huiselijkheid, openbare ruimte en representatie, en nieuwe vormen van burgerschap.

Opportuniteit

Dit project maakt deel uit van een langdurig onderzoeksproject met vele actoren en tentakels. Via deze oproep tracht Seasonal Neighbours de huidige noodzaak in tewerkstelling in de seizoensarbeid te koppelen aan een bevraging van deze samenlevingsvorm via artistiek onderzoek. Het gevraagde engagement loopt tot de zomer van 2021, wanneer we een tentoonstelling en publicatie met de resultaten van deze uitwisseling willen afleveren.

Gesteund door Z33 en AR-TUR, beide culturele instellingen gelegen in de periferie van België, bieden we de mogelijkheid om in contact te treden met experts en wetenschappers die zich bezighouden met de kwesties die op het spel staan. De interactie met andere kunstenaars en onderzoekers heeft tot doel de eigen individuele praktijk te verrijken, alsook een kader te bieden waarbinnen aanvullende steun kan verworven worden.

Meer info over de voorgaande fasen van het project is te vinden op de website: www.seasonalneighbours.eu.

Olmo Peeters - Seasonal Neighbours - LR

House for Seasonal Neighbours / Huis voor zomerburen, een installatie in Borgloon in 2018 waar seizoensarbeiders samenkwamen. Foto: Olmo Peeters