Bijdrage AR-TUR aan catalogus Biënnale-tentoonstelling ‘Composite Presence’

Composite-Presence-Collage-Bovenbouw-Architectuur

De Biennale Architettura 2020 in Venetië, dé internationale hoogmis van hedendaagse architectuur, is uitgesteld naar eind augustus. Voor het Belgische paviljoen maakt Bovenbouw Architectuur de tentoonstelling ‘Composite Presence’ met vijftig recente projecten uit Vlaanderen en Brussel. Veel van de gepresenteerde projecten zijn het resultaat van tussenkomsten van bouwmeesters of kwaliteitskamers. In samenwerking met de bouwmeesters wordt dit thema in de catalogus van de tentoonstelling verder uitgelicht. Ook Edith Wouters, artistiek coördinator van AR-TUR, schrijft een bijdrage aan de catalogus.

Composite Presence

Hoe kunnen stad en architectuur samen floreren? Hoe maakt kwaliteitsvolle architectuur de verdichting en andere transitie-opgaven in onze steden tot een succes? Deze vragen primeren in ‘Composite Presence’, een driedimensionale opstelling van een fictieve, maar tegelijk herkenbare Vlaamse stedelijke omgeving. Vijftig verschillende architectuurprojecten van de afgelopen twintig jaar vormen de bouwstenen van dit maquettelandschap.

Bovenbouw Architectuur presenteert de tentoonstelling op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en in opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi).

Kwaliteitsvolle stedelijke omgeving

De geselecteerde projecten tonen het belang van het actuele beleid qua stadsplanning en aanbestedingen. Veel van de ontwerpen in deze stedelijke compositie komen voort uit procedures die opgezet werden door de stadsbouwmeesters, de Vlaams Bouwmeester en verwante publieke instellingen in Vlaanderen en Brussel die inzetten op een kwaliteitsvolle stedelijke omgeving. Samen met het Team Vlaams Bouwmeester zetten de stadsbouwmeesters van Antwerpen en Gent dan ook mee hun schouders onder het project ‘Composite Presence’.

In de catalogus wordt dit bijzondere aspect van het architectuurbeleid verder uitgediept met inhoudelijke bijdragen van onder andere Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester) Christian Rapp (Stadsbouwmeester Antwerpen), Kristiaan Borret (Bouwmeester Brussel), Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent) en Edith Wouters (artistiek directeur AR-TUR).

Biennale Architettura 2020

De Biennale Architettura 2020 zou normaal in mei van dit jaar openen, maar vanwege de coronacrisis werd de openingsdatum uitgesteld naar 29 augustus. Het is mogelijk dat ook deze datum voorbarig is. Wat de beslissing over de Biënnale ook zal zijn, het Vlaams Architectuurinstituut zal de tentoonstelling Composite Presence zowel in België als in het buitenland opstellen.

Lees meer op vai.be.