Oproep: stel je kandidaat als expert subsidies architectuurcultuur

Studiedag Wijkmotor AR-TUR 2019. Foto: Evenbeeld

Heb jij kennis over de architectuursector en architectuurcultuur in Vlaanderen? Wil jij met andere architectuurexperten – uit de praktijk, het academisch werkveld, beleidsorganisaties en culturele organisaties – in gesprek over voorstellen voor culturele projecten en werkingen? Wil jij daarmee bijdragen aan een sterke architectuurcultuur en een vitaal architectuurklimaat in Vlaanderen? Stel je dan kandidaat als subsidie-beoordelaar.

Kunstendecreet

Eind dit jaar wordt een nieuw Kunstendecreet van kracht. Dit betekent dat er ook een nieuwe pool van experten wordt samengesteld die instaat voor de advisering van subsidieaanvragen van kunstenaars en kunstenorganisaties bij de Vlaamse overheid. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is daarom op zoek naar nieuwe experten voor de commissies kunsten.

Commissie Architectuur en Vormgeving

Als lid van de commissie Architectuur en Vormgeving beoordeel je de dossiers van individuele architecten/kunstenaars/vormgevers en van organisaties. Dit kan gaan om projectsubsidies en om meerjarige werkingssubsidies.

De projecten zijn uiteenlopend: ontwerpend onderzoek, publicaties, tentoonstellingen, workshops, participatieve trajecten, architectuurgerelateerde voorstellingen en kunstprojecten, fotografieprojecten, platformwerkingen, …

De meerjarige werkingssubsidies zijn voor diverse platformwerkingen. Om een idee te geven, de architectuurorganisaties die op dit moment werkingssubsidies ontvangen zijn AR-TUR, Architecture Workroom Brussels, Archipel, A+ Architecture in Belgium, Stad en Architectuur en Architectuurwijzer. Het Vlaams Architectuurinstituut ontvangt werkingsmiddelen via een beheersovereenkomst.

Als expert beoordeel je, samen met de andere commissieleden, de dossiers op artistieke en zakelijke kwaliteit en op de meerwaarde die ze bieden voor het Vlaamse architectuurcultuurlandschap. Uiteraard spreken beoordelaars niet mee over dossiers waarbij ze betrokken zijn.

Kandideren

Je kunt kandideren tot 26 juni 2021 via platform KIOSK.   

Meer info vind je op de website van departement Cultuur, Jeugd & Media