Over ons

Contactgegevens

AR-TUR vzw
Warandestraat 42
2300 Turnhout
+32 (0)14 47 21 70
info@ar-tur.be

BTW-nummer: BE 0891 777 022
Rekeningnummer: IBAN BE55 0682 4604 2244 / BIC GKCCBEBB

Team

Edith Wouters, artistieke coördinatie (edith.wouters@ar-tur.be)
Evelien Pieters, projectleiding en zakelijke leiding (evelien.pieters@ar-tur.be)

Raad van Bestuur

Jan Van Leuven – voorzitter (vml. burgemeester Baarle-Hertog)
Christian Chody – ondervoorzitter (architect)
Peter Sommen – secretaris (departementshoofd Mens, Communicatie en Organisatie Provincie Antwerpen)
Marina Declercq – penningmeester (vml. gewestelijk ontvanger Baarle-Hertog)
Yves De Bont (architect en docent)
Kristien Gerets (adjunct-directeur communicatie deSingel)
Miek De Kepper (vml. directeur LOCUS, Vlaams steunpunt lokaal cultuurbeleid)
Diederik Nagels (architect)
Eric Nysmans (directeur Welzijnszorg Kempen)
Staf Pelckmans (directeur cultuurhuis de Warande)

Missie

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen

AR-TUR activeert, faciliteert en inspireert.
AR-TUR is een platform voor dialoog en samenwerking met de Kempen als experimenteerplek.

AR-TUR streeft naar een stevige impact op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de Kempen. We sluiten daarvoor zoveel mogelijk aan op bestaande en toekomstige maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen en de regio.

AR-TUR zet het buitengebied midden in het architectuurdebat. Het betrekken van kleinere, landelijke gemeenten bij ruimtelijke en architecturale ontwikkeling vraagt om een specifiek antwoord. De Kempen dient als dé experimenteerplek voor de rest van Vlaanderen.

Vanuit de specifieke omgeving van een kleinere stad als Turnhout en haar landelijke omgeving gaat AR-TUR via culturele programma’s in gesprek met de inwoners, professionelen en maatschappelijke actoren betrokken bij ruimtelijke kwaliteit.