Over ons

Contactgegevens

AR-TUR vzw
Warandestraat 42
2300 Turnhout
+32 (0)14 47 21 70
info@ar-tur.be

BTW-nummer: BE 0891 777 022
Rekeningnummer: IBAN BE55 0682 4604 2244 / BIC GKCCBEBB

Team

Edith Wouters, artistieke coördinatie (edith.wouters@ar-tur.be)
Evelien Pieters, projectleiding en zakelijke leiding (evelien.pieters@ar-tur.be)

Raad van Bestuur

Miek De Kepper – voorzitter (vml. directeur LOCUS, Vlaams steunpunt lokaal cultuurbeleid)
Peter Sommen – secretaris (departementshoofd Mens, Communicatie en Organisatie Provincie Antwerpen)
Marina Declercq – penningmeester (vml. gewestelijk ontvanger Baarle-Hertog)
Yves De Bont (architect en docent)
Kristien Gerets (adjunct-directeur communicatie deSingel)
Diederik Nagels (architect-zaakvoerder Blend architecten)
Eric Nysmans (directeur Welzijnszorg Kempen)
Staf Pelckmans (directeur cultuurhuis de Warande)

Missie

AR-TUR beoogt als platform voor architectuur, stedelijkheid en landschap een zo groot mogelijke impact op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de regio Kempen. We sluiten daarvoor zoveel mogelijk aan op actuele en toekomstige maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen en de regio.

AR-TUR activeert, faciliteert en inspireert. Als platform voor dialoog en samenwerking tussen sector en maatschappelijke actoren. De Kempen is onze experimenteerplek.

AR-TUR zet het buitenstedelijk gebied midden in het architectuurdebat. Het betrekken van kleinere, landelijke gemeenten bij ruimtelijke en architecturale ontwikkeling vraagt om een specifiek antwoord.

Vanuit de specifieke omgeving van een kleinere stad als Turnhout en haar landelijke omgeving gaat AR-TUR via culturele programma’s in gesprek met de inwoners, professionelen en maatschappelijke actoren betrokken bij ruimtelijke kwaliteit.