Privacybeleid AR-TUR

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Daarom wijzen wij u hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen aan de ticketbalie van de Warande. Ook bieden wij de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen, of in te schrijven voor een kosteloze activiteit, met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens.

Als we in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • voorstelling/activiteit/bijeenkomst
 • educatieve activiteiten
 • nieuwsbrief
 • klantaccount
 • donateurschap
 • website
 • verkoop publicatiespersberichten

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met uw gegevens?

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop ticket of inschrijving voor een activiteit);
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails m.b.t. tot de activiteit);
 • te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte informatie per e-mail);
 • u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social-medianetwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);
 • marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene werking gerelateerde doeleinden;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?

De informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij vragen u dan uw toestemming. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails en via een e-mail aan evelien.pieters@ar-tur.be.

Bestaat een klantprofiel van mij?

Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manieren:

Wanneer u zich aanmeldt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. uw leeftijd, geslacht, postcode, soort activiteit, gekochte tickets, bestede bedrag en de online gebruiksinformatie van uw websitebezoek.

Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

 • Als u gedurende twee jaar geen ticket bij ons heeft gekocht, zich heeft aangemeld voor een gratis activiteit of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen.
 • Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij delen uw gegevens niet met derden, uitsluitend met organisaties waarmee we overeenkomsten hebben om de hierboven beschreven doeleinden uitvoeren:

 • het verzorgen van de website-omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van ticketverkoop en inschrijfsysteem;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen…);
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • samenwerkingspartners bij specifieke projecten.

Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- of samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de GDPR oftewel AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat is ons cookiebeleid?

Via de link kunt u het cookiebeleid van ons bloghostingplatform wordpress.com bekijken.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt een dergelijke vragen of verzoek richten aan Evelien Pieters, Warandestraat 42, 2300 Turnhout of evelien.pieters@ar-tur.be.

U heeft natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens

AR-TUR vzw
Turnhout, 24/05/2018